Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Oświadczenie to jest składane przez nas w świetle wymagań Ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO) oraz wypełniając obowiązek jako Twojego „Administratora Danych”.

Administratorem danych jest BURMATEX LIMITED Victoria Mills, The Green, West Yorkshire WF5 0AN Ossett Wielka Brytania, NIP: GB168959493

Przeczytaj uważnie tę stronę. Jeśli nie zgadzasz się z treścią tego oświadczenia, nie przesyłaj nam żadnych danych osobowych.

Wszelkie odniesienia do „danych osobowych” oznaczają wszelkie dane osobowe (w tym wrażliwe dane osobowe), które są w stanie zidentyfikować użytkownika. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu lub adres e-mail oraz wiadomości e-mail wysyłane do Burmatex.

Wszelkie odniesienia do „strony internetowej” będą stanowić odniesienie do strony internetowej udostępnionej przez nas, tj. https://www..burmatex.com.pl

Zgoda

Uzyskując dostęp do tej witryny, uznaje się, że zapoznał się on z treścią niniejszego oświadczenia. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej i przekazanie nam danych osobowych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z warunkami niniejszego oświadczenia.

Rezygnacja

Aby zrezygnować, wyślij do nas wiadomość mailem o temacie „REZYGNACJA” na adres biuro@burmatex.pl , określając czynności przetwarzania, które chciałbyś ay zostały wstrzymane. Po otrzymaniu pisemnej rezygnacji zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Powiadomienie

Zamiar przetwarzania danych osobowych został złoszony w Biurze ds. Informacji zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

Informacje, które mogą być gromadzone

Dane osobowe mogą być wymagane przez nas lub dobrowolnie przesłane przez Ciebie za pośrednictwem jednego z kilku hipertekstowych linków lub formularzy kontaktowych, obecnych w treści tej Witryny.

Wrażliwe dane osobowe

Nie będziemy żądać, zbierać ani przetwarzać od Państwa jakichkolwiek Danych Osobowych o charakterze poufnym, bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane osobowe?

Zachowujemy Ttwoje dane osobowe przez okres wymagany prawem i tam, gdzie musimy to zrobić w związku z postępowaniem sądowym lub dochodzeniem dotyczącym Burmatex.

W przeciwnym razie przechowujemy twoje dane osobowe:

  • tak długo, jak potrzeba, aby zapewnić ci dostęp do usług, o które prosiłeś;
  • gdzie skontaktowałeś się z nami z pytaniem lub prośbą, tak długo, jak to konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na twoje pytanie lub prośbę.

Ciasteczka (cookies)

Abyśmy mogli monitorować i ulepszać tę Witrynę, możemy gromadzić pewne informacje o Tobie, gdy z niej korzystasz, w tym szczegóły Twojej nazwy domeny i adresu IP, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej. Możemy to zrobić za pomocą „ciasteczka (cookie)”.

Cookie to element danych, które nasza strona internetowa może przesłać do przeglądarki, która może następnie przechowywać je w systemie.

Pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, kto odwiedzał, które strony i reklamy, aby określić, jak często poszczególne strony są odwiedzane i określić najbardziej popularne obszary naszej witryny. Używamy plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci lepsze wrażenia po powrocie do naszej witryny.

Zalecamy również odwiedzenie strony http://www.aboutcookies.org w celu uzyskania szczegółowych wskazówek i lepszego zrozumienia plików cookie.

Pliki cookie, których używamy na tej stronie:

Google analityczne pliki cookie __utm * – gromadzi informacje o zachowaniach odwiedzających na naszej stronie internetowej, nie zbieramy ani nie przechowujemy danych osobowych (np. Imienia i nazwiska) ani adresu, aby te informacje nie mogły zostać wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika. Więcej informacji na temat pozycji Google w zakresie prywatności w odniesieniu do jej usługi analitycznej można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy

Język – służy do śledzenia preferowanego języka wielojęzycznego

Pliki cookie stron trzecich – są to pliki cookie ustawione na twoim komputerze przez zewnętrzne witryny internetowe, których usługi są używane na tej stronie. Pliki tego typu to przyciski udostępniania w witrynie, które umożliwiają odwiedzającym udostępnianie treści w sieciach społecznościowych. Należy pamiętać, że ta strona prawdopodobnie zbiera informacje o tym, co robisz w całym Internecie, w tym na tej stronie.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Nie musisz akceptować plików cookie i powinieneś przeczytać informacje dostarczone z oprogramowaniem przeglądarki, aby zobaczyć, jak skonfigurować przeglądarkę, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie.

Każde wyłączenie funkcji cookies może utrudnić niektórym funkcjom Witryny, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe zebrane przez nas mogą być wykorzystywane przez nas do:

  • przetwarzania zamówienia i płatności
  • realizacji zamówienia.
  • przekazywania informacji o Tobie naszym agentom i pracownikom w celu świadczenia usług.
  • Powiadomienia Ciebie o ulepszeniach naszych usług, takich jak: zmiana funkcjonalności witryny, nowe usługi i funkcje specjalne, oferty i konkursy, które naszym zdaniem mogą Cię
  • kontaktu z Tobą za pośrednictwem poczty, telefonu, e-maila, wiadomości tekstowej lub innej rozsądnej metody.

Ujawnianie i wykorzystywanie twoich danych osobowych przez osoby trzecie

Ujawnimy Twoje dane osobowe tylko starannie wybranym stronom trzecim i organizacjom w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę, aby nam to umożliwić.

Możemy umożliwić innym osobom i organizacjom korzystanie z posiadanych przez nas informacji w celu świadczenia usług, o które prosiłeś lub w ramach procesu sprzedaży jednej lub więcej naszych firm.

Możemy również ujawniać informacje przedstawicielom ds. odzyskiwania wierzytelności i windykacji do celów windykacji i spłaty długów.

Możemy również ujawnić Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze i przekonaniu, że takie działanie jest konieczne w celu:

  • dostosowania się do przepisów prawa lub postępowanie zgodnie z procesem prawnym ;
  • w celu ochrony naszych praw lub własności;
  • działać w szczególnych okolicznościach, aby chronić bezpieczeństwo osobiste innych użytkowników Witryny lub społeczeństwa.

Transfery

Czasami możemy potrzebować przenieść Twoje dane osobowe do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak Polska i Wielka Brytania. Jeżeli będziemy musieli dokonać takiego przeniesienia, wówczas zawrzemy umowę, aby zapewnić odpowiednią ochronę Danych Osobowych.

Ochrona danych

Zawsze podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony przechowywanych przez nas Danych Osobowych przed nieautoryzowanym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Prowadzimy ścisłą politykę bezpieczeństwa wewnętrznego, z którą nasi pracownicy muszą się zgadzać jako warunek ich zatrudnienia.

Administracja

Wszelkie pytania dotyczące tej polityki należy kierować na piśmie, aby zwrócić uwagę naszego specjalisty ds. Zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Zgodnie z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) masz prawo zażądać szczegółowych informacji na temat Twoich danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez nas.