Instalacja wykładzin dywanowych

Carpet tile installation

Instalacja wykładziny dywanowej w płytkach

Burmatex® zaleca zwrócenie się do autoryzowanego instalatora w sprawie montażu i zastosowanie naszych instrukcji, w celu jak najlepszego wykorzystania płytek i paneli dywanowych. Lista autoryzowanych instalatorów jest dostępna u Area Managerów Burmatex®.

Możesz pobrać kopię przewodnika instalacyjnego lub przeczytać go w celu uzyskania większej ilości informacji przed dopasowaniem wykładziny.

Jest czas i miejsce na wszystko, układanie dywanu nie jest wyjątkiem. Zaczekaj aż budynek, remont lub prace wykończenowe zostaną ukończone, następnie upewnij się, że są odpowiednie warunki do montażu płytek dywanowych.

 

Przestrzegaj zalecanych norm

Według PN/EN i specyfikacji uzupełniających, obszar pracy musi być czysty, w pełni zamknięty, zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi i ogrzewany do 18°C (64.5°F) przez 72 godziny przed instalacją jakichkolwiek pokryć podłogowych. Należy również upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane podczas zastosowania klejów.

Przygotowanie powierzchni podłogi

Sprawdź czy powierzchnia jest sucha. Miernik wilgotności betonu powinien dać maksymalny odczyt wilgoci 2% a testy higrometrem powinny wykazać maksymalną wilgotność względną 75%. Jeżeli nie uzyskasz tych odczytów, podkłady, uszczelniacze i kleje mogą dłużej schnąć – lub nie wyschnąć prawidłowo w ogóle. Nadmiar wilgoci może oznaczać konieczność zainstalowania odpowiedniej odpornej na wilgoć membrany.

Jeżeli powierzchnia będzie zakurzona lub porowata, należy ją uszczelnić.

Jeżeli jest to nierówna lub zużyta drewniana podłoga, wymień lub wyrównaj deski podłogowe w zależności od potrzeb, następnie pokryj twardą płytą pilśniową (strona szorstka do góry) lub sklejką klasy podłogowej. Ułóż wykładziny łącząc przestawnie i przygwoźdź w odstępach 100-150mm (4-6″). Nałóż podkład i upewnij się, że powierzchnia jest równa, płaska, twarda i wolna od wszystkich zanieczyszczeń. Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji na ten temat, patrz Podręcznik CFA instalacji tekstylnych pokryć podłogowych.

Jeżeli układasz wykładzinę na podłożu z drewnianych bloków, należy zachować ostrożność. Wilgotność z ziemi i luźne, nierówne lub wadliwe bloki mogą powodować problemy. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do tych kwestii, należy bloki wymienić – lub lepiej, usunąć i naprawić podłoże. Niektórzy próbują utworzyć poziomą powierzchnię z prefabrykowanych podkładów ale wbijanie zszywek lub gwoździ w bloki często powoduje pęknięcia, dlatego nie zalecamy tego.

Nie układaj na starych pokryciach podłogowych

Wszystkie rodzaje wykładzin dywanowych, podłogowych pokryć winylowych oraz innych miękkich pokryć są zupełnie nieodpowiednie do układania nowych wykładzin lub płytek podłogowych. Należy je zdjąć i przygotować powierzchnię jak opisano powyżej.

Uzyskaj poradę na temat nietypowych warunków

Osiągnięcie opisanych dotychczas warunków może być niemożliwe – lub miejsce instalacji może być nietypowe. W tym wypadku, istotny jest kontakt z nami. Zadzwoń swojego Area Managera Burmatex® lub wyślij email do naszego zespołu na adres : biuro@burmatex.pl . Udzielimy wszelkich porad ale nie możemy przyjąć odpowiedzialności za problemy, które mogą wystąpić, jeśli warunki nie są idealne.

 

Płytki podłogowe

Po pierwsze, kilka rzeczy do sprawdzenia

 • Należy upewnić się, że wszystkie płytki są z tej samej partii przez sprawdzenie numerów partii lub barwnika.
 • NIE układaj różnych partii razem na podłodze w tym samym pomieszczeniu
 • Rozpakuj płytki i poddaj kondycjonowaniu przez co najmniej 48 godzin w pomieszczeniu, w którym zostaną zainstalowane.
 • Sprawdź czy klej jest odpowiedni. W obszarach o dużym ruchu, takich jak wokół kserokopiarek i automatów do kawy, bądź gdzie są krzesła lub szafki na kółkach samonastawnych, należy stosować odpowiedni środek antypoślizgowy lub odpowiedni trwały klej.
 • W obszarach, gdzie mogą wystąpić wycieki, najlepiej wykorzystać płytki Burmatex® barrier.
 • Wyłącz wszelkie ogrzewanie podposadzkowe co najmniej 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.
 • Nie układaj płytek podłogowych na ogrzewaniu podposadzkowym , gdzie temperatura przekracza 27°C, bądź na nawierzchniach betonowych poddanych obróbce ropopochodnymi środkami chemicznymi.

 Następnie przymocuj płytki

 • Starannie zaplanuj instalację. Narysuj kredą linię wzdłuż środka obszaru lub od drzwi.
 • Znajdź punkt środkowy i narysuj linię prostopadłą do pierwszej, jak pokazano na tym schemacie.
 • Ułóż jeden rząd płytek wzdłuż każdego odcinka lub skrzyżowania.
 • Jeśli to konieczne, ponownie narysuj linie kredą, tak by wzdłuż każdej ściany była granica co najmniej połowy płytki.
 • Przy użyciu pędzla F41, nanieś klej równomiernie na całą powierzchnię.
 • Niech klej schnie przez 30 minut lub dłużej, w zależności od wilgotności i temperatury.
 • Pracując od środka skrzyżowania, układaj płytki w pozycji, mocno naciskając, aby upewnić się, że przylegają prawidłowo do powierzchni.
 • Podczas mocowania płytek na krawędzi pomieszczenia, przyłóż jedną płytkę do listwy przypodłogowej i umieść płytkę do przycięcia dokładnie na tej zaraz za nią pokrywając tę przyłożoną. Zaznacz i przytnij górną płytkę tam, gdzie jest przecięcie. Wówczas będzie dokładnie pasować do wymaganej przestrzeni. Przyłóż płytki mocno do siebie ale uważaj, aby nie ścisnąć ich.
 • Wiele naszych wykładzin może być ułożonych mozaikowo pod kątem 90° względem siebie lub z rolki. Zalecamy, by niektóre układać mozaikowo. Sprawdź specyfikacje sposóbu ułożenia każdego produktu w karcie technicznej we wzorniku lub na stronie www. W przypadku wątpliwości, zadzwoń do swojego Area Managera Burmatex® lub wyślij email do naszego zespołu na adres : biuro@burmatex.pl.
 • W przypadku płytek z niską pętelką, o jednakowej wysokości (Tivoli, Infinity, Go To) bezpośrednio po instalacji występuje zazwyczaj efekt widocznych łączeń. Jest to normalne w przypadku tych płytek i po rozprężeniu włókien oraz pod wpływem codziennego użytkowania (odkurzanie, użytkowanie podłogi) łączenia zaczną zanikać. Proces ten uzależniony jest od intensywności użytkowania i może potrwać około 6-8 tygodni.

 

Wykładzina w rolkach

Po pierwsze, kilka rzeczy do sprawdzenia

 • Upewnij się, że rolki są z tej samej partii przez sprawdzenie numerów partii lub barwnika.
 • Sprawdź czy klej jest odpowiedni (patrz tabela na odwrocie stron).
 • Wyłącz wszelkie ogrzewanie podposadzkowe co najmniej 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.

Następnie zainstaluj wykładzinę z rolki

 • Pamiętaj, by kłaść wszystkie rolki w kierunku przylegających elementów.
 • Przytnij wykładzinę do wymaganej długości plus 5cm (2″).
 • Ułóż pierwszy element dopasowując do ścian bocznych i szczytowych.
 • Ułóż następną łączącą krawędź w taki sam sposób upewniając się, że na każdym szwie jest nakładka 5cm (2”). Powtarzaj te czynności do pokrycia całej podłogi.
 • Zwiń wszystkie sztuki i przytrzymując kielnię pod kątem 60°, nałóż klej równomiernie do 20 cm (8″) od szwu na powierzchni, która może być pokryta w danym czasie.
 • Kładąc liniał wzdłuż środka zakładki, przetnij oba kawałki ostrym nożem i usuń nadmiar.
 • Podnieś obie krawędzie przylegających elementów, nanieś klej i rozprowadź wałkiem 68Kg (150lb).

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń swojego Area Managera Burmatex® lub wyślij email do naszego zespołu na adres : biuro@burmatex.pl