Nasze cele w ochronie środowiska

Jako producent, wiemy, że nasza działalność wpływa na środowisko i dlatego wykorzystujemy każdą okazję, aby odnieść się do potencjalnych problemów i zminimalizować je.
Podczas projektowania i produkcji naszych wysokiej jakości płytek dywanowych, paneli i wykładzin w rolce, naszymi celami są:

burmatex prevent environment impact

 • Niepotrzebny transport dzięki produkcji naszych produktów w jednej lokalizacji
 • Zanieczyszczający wpływ poprzez wdrożenie ścisłych standardów ekologicznych BREEAM i VOC

burmatex reduce environment impact

 • Odpady podczas produkcji i w punkcie instalacji
 • Zanieczyszczenie poprzez wykorzystanie w 100% odnawialnej energii elektrycznej

burmatex recycle to minimize environment impact

 • Odpady przędzy poprzez zbieranie i recykling materiałów
 • Odpady poprodukcyjne są wysyłane do przetworzenia i używane w innych branżach

burmatex reuse potential waste to reduce environment impact

 • Odpady poprodukcyjne niemożliwe do uniknięcia
 • Materiał odpadowy z innych branż, zarówno wyodrębniony jak i wykorzystany ponownie

burmatex recover potential waste to minimize environment impact

 • Accummen™, nasz podkład zawierający ponad 75% materiału pozyskiwanego lokalnie i z odzysku
 • Unikanie wysyłania naszych odpadów produkcyjnych na wysypisko

burmatex dispose smartly to reduce environment impact

 • Zgodnie z przepisami o odpadach opakowaniowych, poprzez finansowanie kosztów odzysku i recyklingu