Certyfikaty ochrony środowiska

kolekcje płytek dywanowych i wykładzin burmatex® mają szereg certyfikacji środowiskowych i są wśród najlepszych opcji wykończenia podłogi pod kątem ogólnego wpływu na środowisko.

Ponieważ potrzeba uznanych standardów środowiskowych jest coraz ważniejsza, produkty burmatex® są certyfikowane względem najbardziej wpływowych standardów przemysłowych.

burmatex® ma produkty BREEAM od 2005, obecnie ma najwyższą klasyfikację BREEAM A lub A + wszystkich serii produktów.

BREEAM ocenia zrównoważenie profilu nowego budynku, przyznając punktacje środowiskowe materiałom budowlanym (w zakresie od A + do E), w celu uwidocznienia oceny zrównoważenia wszystkich materiałów stosowanych w ramach projektu.

burmatex is an A+ BRE listed company

W produkcji burmatex® wykorzystywana jest wyłącznie energia w 100% odnawialna.

certificate - burmatex uses renewable energy

W porównaniu do alternatywnych rozwiązań podłogowych, płytki dywanowe są jednym z najsłabszych emiterów VOC, burmatex® ma klasyfikację VOC A +.

Lotne Związki Organiczne (lub VOC) są emitowane przez większość materiałów budowlanych na pewnych etapach ich okresu użytkowania. Niniejsza deklaracja poziomu emisji substancji lotnych do powietrza wewnątrz obiektów (stanowiących toksyczne zagrożenie podczas wdychania) ocenia materiał budowlany (w skali od A + do C) w zależności od poziomu emisji podczas okresu użytkowania produktów.

burmatex - VOC certificate

Wszystkie produkty burmatex® są kwalifikowane w ramach SKA. SKA wskazuje profil zrównoważenia remontowanego budynku. Materiały budowlane są mierzone w odniesieniu do szeregu standardów i mogą otrzymać akredytację SKA lub być określone jaku „kwalifikowane” w ramach SKA.

Wszystkie produkty burmatex® kwalifikują się do akredytacji LEED. LEED to amerykańska certyfikacja oceniająca profil zrównoważenia nowego budynku (z ocenami gotowych konstrukcji od certyfikowanej do platynowej).

LEED® v4 – Produkty burmatex mogą przyczynić się do spełnienia następujących wymagań LEED v4: NC v4/CI v4 MRc2/MRc3 (Opis oraz optymalizacja produktu budowlanego – deklaracje środowiskowe produktu), MRc3/MRc4 (Opis oraz optymalizacja produktu budowlanego – pozyskiwanie surowców), EQc1 (Ulepszone strategie jakości powietrza wewnętrznego), EQc2 (Materiały o małej emisji, EQc6 (Oświetlenie wnętrza – Opcja 2. Jakość oświetlenia (E – H)) i EQc9 (Parametry akustyczne). Produkty nie są sprawdzane w ramach LEED. Wymagania LEED obejmują charakterystyki materiałów łącznie, nie charakterystyki poszczególnych produktów lub marek. W celu uzyskania większej ilości informacji o LEED, odwiedź www.usgbc.org/contact